İnternette Marka Yaratma

İnternet, web site ve de pazarlama bütünleşmesi, hatta birleşimi son zamanlarda imkanların artmasıyla popülerliğini artırmıştır. İnternet camiasında reklam ve pazarlama olanağı artık geleneksel tv, radyo ve gazete gibi yayın organlarının üzerine geçmiş durumda. Artık İnternetin göz ardı edildiği bir reklam ve markalaşma süreci düşünülememektedir. Yapılan çalışmaların verimliliğini ve etkinliğini artırmanın en önemli adımı markalaşma ve bunun da İnternet aleminde web siteler vesilesiyle yapılması gerekmektedir ki, manalı ve etkili bir işlev sağlanmış olsun. Bu konuda ise internette marka yaratmanın temel ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. İnternette web siteler de dahil marka yaratmanın temelde 11 değişmez kuralı" bulunmaktadır. Web sitelerin marka oluşumunda en etkili role sahip olduğu unutulmadan marka yaratma sürecinde önemli 11 değişmez kural şunlardır;

 • İkisinden Biri Kuralı: Bu kural markanın İnternete taşınmasından evvel yapılması gereken bir kural olup, İnternet ortamı ya e-ticaret bazlı satış işlevinin yapıldığı bir alan olarak kullanılmasını veya da iletişim, tanıtım ortamı olarak kullanılmasını ön görmektedir. İkisi bir arada olanaksız olmasa da verimliliği düşük bir yöntemdir. Marka oluşturmak için bir web sitesi tanıtım ve iletişim için, başka bir ağ ise e-ticaret maksadıyla kullanılabilir.
 • İnteraktivite Kuralı: Sitelerin etkileşimli özellikleri bulunur. Misal gazetelerin bulmaca kısımları etkileşimli özellik bölümleridir ki, markalar içinde bu denli bölümler sitelerde yer almalıdır.
 • Cins İsim Kuralı: Cins isimden maksat, "jenerik isim" mantığıyla markanın herhangi bir kategoriye veya meslek zümresine doğrudan yansıtıcı isim barındırıp barındırmamasıdır. Pazarlamada en önemli unsurların başında ürün ismi gerekmektedir. Avantaj gibi görünse de bu durum internette aslında dezavantajdır. İnternet markaları geleneksel markalar gibi, renk, şekil ve dış görünüş gibi etkiler yansıtmaz. Bu nedenle isim ve kulağa gelen hitabet önemlidir. Bir cins isim kategoriyi akılda görselleyecek ama özgünlüğü asla yansıtamayacaktır. Misal vermek gerekirse kitap satan bir firma için book.com, kitapci.com gibi isimler değil, daha çok bilindiği üzere Amazon.de, İdeefix vb. isimler yer alır. Çünkü bu tür isimler uygundur ve marka değeri yansıtmaktadır.
 • Özel İsim Kuralı: İnternette marka adı yalnız başına olduğundan güçlü bir marka adı için özel isim konulması önemlidir. Kısa olması, klavyede yazılabilirliği rahat olması, basit ve akılda kalıcı olması önemlidir. Benzersiz, ahenkli, söylenebilir, çarpıcı ve kişiselleştirilebilir olmalıdır ki, verimliliği ve etkisi güçlü markalar oluşturulabilsin. Dünyada birçok ikinci marka olabilir ama İnternette yok olmaya mahkumdur.
 • Reklam Kuralı: İnternet üzerindeki reklam mantığı iki çeşittir ki bu, sitenin duyurulması ve diğeri de sitede başkalarının reklamlarının yapılmasıdır.
 • Küreselleşme Kuralı: Çağımızda küreselleşme olanağı artık bir hayli kolaylaşmıştır. İnternet buna kolaylıkla imkan sağladığı için markaların küreselleşmesi mümkündür.
 • Zaman Kuralı: İyi bir İnternet markası olmanın önemli bir diğer unsuru da hemen etkileşime geçip, işlev göstermektir. İlgili kategoride ilk olmak çok büyük bir avantajdır. Misal google, yahoo vb. siteler bu hususta kendi alanlarında ilkleri oluşturmaktadır. Bu yüzden ilk olmayı başarmak gerekir.
 • Kibirlilik Kuralı: İnsanların hayatındaki en büyük yanılgılardan birisi maalesef ki her şeyi yapabileceğini zannetmesidir ki, bu yanılgı aslında markalar için dahi geçerlidir. Şayet bir marka kategoriyle zihinlerde temsiliyet yaratmışsa diğer kategorilerde pek bir dikkatli olunulmalıdır. Bu durum web site içerisinde de geçerlidir. Bir marka e-ticaret sitesi ile bütünleşmişse arama motoru kategorisinde dikkat gerektirir. Örneğin adidas markasının bisküvisini görmek veya Ülker'in mobilyasını görmek pek bir garip gelir insana. Ancak Web sitelerde marka olan markaların bir avantajı vardır, tanıtım hususunda birçok kategoride rakipten ziyade dostane marka olabilmektedir.
 • Ayrışım Kuralı: Modern çağ akabinde doğal post-modern ve sonrasını çepeçevre sarmaya başlayan küreselleşme çağının meşhur söylemlerinden birisi de birleşimdir. Lakin marka ve ürünler açısından bu durum farklı olup, gitgide ayrışma yaşanmaktadır. İnsani doğal olgularda da birleşim arzu edilmesine rağmen ayrışım gerçekleşmektedir. O yüzden iyi markalar birleşme düşüncesi gütmez ve bu yöntemle oluşamaz.
 • Dönüşüm Kuralı: Büyük bir dev mecra ve pasta olduğu bilinmektedir İnternetin ve beraberinde köklü değişim ve de dönüşümler getirebilmektedir ki, ilerleyen zamanlarda getirecektir de. Kağıt ve diğer dijital görselleşmeler, veri oluşumları artık İnternet ağına kaymaktadır. Hatta kişisel yaşantılar dahi bu yönde ilerlemektedir. Bu sebeple marka da olası dönüşümleri tahmin ederek, hesaba katılarak oluşturulmalıdır.

Halihazırdaki bir markanın Webe uyumu mümkündür, fakat yoktan bir İnternet sitesinin markalaştırılması pek bir zor ve zahmetlidir. Ama mümkünatı olan bir durumdur. Bunun için yapılması gereken başlıca işlev ve önemsenmesi gereken unsurlar şunlardır;

 • İhtiyaçlardan doğan üretim fikirleriyle bir web sitesi projesi hazırlanmalıdır.
 • İlgili proje kapsamında web tasarım ve yazılım gereksinimi karşılanmalıdır. Temel gaye ise ihtiyacı giderebilmek ve tüm yönleriyle de destekleyebilmektir.
 • Doğru ihtiyaca cevap verebilen doğru web siteyi hızlı üretmek gerekir.
 • Hızlı güncellemelerin yapılabilmesi, geri hizmet anlayışının, problem öncesi ve sonrası çözüm yöntemlerinin oturtulmuş olması ve her şeyden önce sağlıklı iletişim kanalının kurulması önemlidir.
 • Kazanılmış güveni sarsacak girişim ve işlemlerden kaçınılmalı, rakiplerin kullanabileceği açıklar onlardan evvel kapatılmalıdır.
 • Duygulara hükmetmek, web ziyaretçilerinin hisleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Henüz yorum yok.

Yorum yap!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp'tan Soru Sorun!